В света на безсмъртните има нов вид, който е готов на всичко, за да спечели надмощие, а нарушената регенерация взима все повече жертви.

Въпреки че вече принадлежи към света на безсмъртните, Амелия е решена да стои възможно най-далеч от всичко, свързано него. Когато обаче разбира, че Болницата за безсмъртни създания е в опасност и единствено тя е способна да я спаси, Амелия е изправена пред труден избор – да обрече стотици създания на смърт или да се изправи пред Михаил Коровин, мъжът, който все още владее мислите й.

Съдбата взима превес и вкарва Амелия и Михаил в една изкусна игра, в която всеки трябва да победи чувствата си, за да постигне заветната си цел…

В света на безсмъртните има нов вид, който е готов на всичко, за да спечели надмощие, а нарушената регенерация взима все повече жертви. Въпреки че вече принадлежи към света на безсмъртните, Амелия е решена да стои възможно най-далеч от всичко, свързано с него. Когато обаче разбира, че Болницата за безсмъртни създания е в опасност и единствено тя е способна да я спаси, Амелия е изправена пред труден избор – да обрече стотици създания на смърт или да се изправи пред Михаил Коровин, мъжът, който все още владее мислите й. Съдбата взима превес и вкарва Амелия и Михаил в една изкусна игра, в която всеки трябва да победи чувствата си, за да постигне заветната си цел…

Въпреки че вече принадлежи към света на безсмъртните, Амелия е решена да стои възможно най-далеч от всичко, свързано с него. Когато обаче разбира, че Болницата за безсмъртни създания е в опасност и единствено тя е способна да я спаси, Амелия е изправена пред труден избор – да обрече стотици създания на смърт или да се изправи пред Михаил Коровин, мъжът, който все още владее мислите й.

Съдбата взима превес и вкарва Амелия и Михаил в една изкусна игра, в която всеки трябва да победи чувствата си, за да постигне заветната си цел…