Не съществува по-забележителен оптимист от този, който вярва, че е ударил дъното.Аз казах:– Нямам нищо повече за губенеА той – Живота – го прие като лично предизвикателство

Да бъдеш това, което ти е отредено, понякога е по-трудно, отколкото предполагаш.

Да съхраниш себе си, докато изпълняваш дълга си, често е невъзможно.

Да вървиш напред, когато нямаш посока, е отчайващо.

Да се бориш, когато си изкушен да се предадеш, изисква смелост.